Intranetguide

I forbindelse med interne kurser tilbyder vi en intranetguide ”Bedre mødekultur – spar 30 % mødetid”. Guiden beskriver i form af korte tekster og illustrative tegninger de vigtigste værktøjer, og der indsættes eksempler på brug af diverse skabeloner fra jeres virksomhed.

Lars Beer Nielsen skriver:

23. september 2013
Kære Kirsten
Folk har været enormt begejstrede for forløbet. Stor tak for en fantastisk indsats, der kommer til at give konkret pote i form af langt bedre indlæg (og de var endda ikke så ringe til at begynde med). Kurset er hands-on og giver konkrete værktøjer, der umiddelbart kan bringes i anvendelse. Det er til stor glæde for os, da det øger gennemslagskraften - og til stor glæde for alle dem, der oplever vores præsentationer fremadrettet.
Kontorchef Lars Beer Nielsen, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

PS Lars havde 20 medarbejdere med på et indledende formidlerseminar og 14 dage efter deltog 9 medarbejdere på en intensiv opfølgningsdag. Deltagerne arbejde både med deres personlige power, præsentationers form og indhold  - samt på at få langt mere visuelle PowerPoints.

Materialer


Materialet består af bogen ”Bedre mødekultur”, som deltagerne får tilsendt inden kurset sammen med en mindre foropgave. Se evt. bogen hjemmeside www.bedremodekultur.dk
Bedre mødekultur

Effektive møder70% af de gange et møde falder til jorden skyldes det dårlig forberedelse, hvor hverken mødeleder eller mødedeltagere har gjort sig klart, hvorfor mødet skal holdes.
Et lille regnestykke!
Forestil dig et af disse mere eller mindre mislykkede møder. Er der 10 mødedeltagere, og mødet varer 4 timer, har de umiddelbart spildt i alt 40 timer, svarende til en persons arbejde en uge. Dertil kommer alle de udgifter, som det er vanskeligt at sætte tal på, f.eks. de økonomiske konsekvenser af en forkert beslutning. Man kan også spørge sig selv: Hvad koster det egentlig at have en række irriterede og frustrerede medarbejdere/medlemmer, der tænker: ”Åh nej, endnu et møde”.
Hvorfor deltage?Formålet med kurset er at give dig inspiration til at forbedre mødekulturen uanset om du ofte er mødeleder, referent eller facilitator - eller du mest har rollen som mødedeltager.
På kurset får du værktøjer, der sætter dig i stand til:
• at planlægge et møde, så der er overensstemmelse mellem mødets formål, delmål og dagsorden.
• at gøre hverdagens møder mere dynamiske og kreative
• at udarbejde en motiverende mødeindkaldelse
• at nyttiggøre deltagernes viden og erfaringer
• at styre mødet hensigtsmæssigt og sikre at alle har samme opfattelse af, hvad der bliver konkluderet.
• at bidrage effektivt til mødet – hvad enten du er mødeleder, referent eller mødedeltager.

Sådan er kursetDer er tale om en inspirationsdag med mange små øvelser. For at sikre størst muligt udbytte, får deltagerne kursusmaterialet i form af bogen ”Bedre mødekultur” på forhånd herunder en mindre foropgave.

Kursets indhold

50 ideer på 25 minutterDet er sjældent, at mødelederen lægger op til en rendyrket brainstorm. Det er synd, det er ikke urealistisk at få 50 til 70 ideer på 25 minutter.
Mødelederens strategiMødelederens overvejelser om formål, mødeform, dagsorden, delmål til de enkelte punkter mv. Er formålet f.eks. videndeling, information eller ...? Formålet er udgangspunktet for resten af tilrettelægningen f.eks. valg af metoder.
Den motiverende dagsordenMødeindkaldelsen er ofte blot en række stikord, som hver enkelt deltager kan lægge sit i. Lær hvordan du udarbejder en mødeindkaldelse, der skaber fælles forventninger og motiverer mødedeltagerne. Dagsordenens opbygning har også stor betydning for, hvor let eller svært det er at styre mødet.
Dynamisk og målrettet mødeafholdelseFå kendskab til, hvordan du i højere grad nyttiggør deltagernes viden og erfaringer.
Bliv bevidst om, hvor meget det betyder, at der er en ordentlig optakt til mødet, og at mødelederen sørger for resumeer, prøvekonklusioner og endelige konklusioner.

VarighedKurset varer en dag.

DeltagerantalDer kan være op til 25 deltagere på kurset.

Underviser
Kirsten Andersen, Mnemosyne kurser

 

 
  

Internt kursus

Dette kursus gennemfører Mnemosyne Kurser blandt andet for Rigsadvokaten. 

Åbent kursus

Næste kursus afholder seminarer.dk den 11. juni 2014 på Scandic i Kolding.

Kontakt

Mnemosyne 
Kurser & forlag
Ved. Kirsten Andersen
Høsterkøbvej 51
2970 Hørsholm
Telefon: 45 82 80 31
Mobil: 30 70 80 31 
e-mail: ka@mnemosyne.dk

Åbne kurser

17. november 2015, Webinar "Kreativitet - omvendt brainstorming og andre kreativitetsteknikker"gennem IDA. Varighed 1 time fra 19.00 -20.00. Pris 50 kr.Læs mere og tilmeld.
23.-24. november 2015
, Kontorets koordinator" gennem Teknologisk Institut. Åbent for alle. Kurset afholdes i Århus. Kirsten Andersen medvirker den 24. november med indlægget "Sådan forbedrer du løsningen af de daglige opgave med MindMap". Kontorets koordinator
25. november 2015, "Nytænk dine arbejdsrytmer"
gennem seminarer.dk. Åbent for alle. Afholdes på Scandic Århus Vest fra 09.00 -16.00. Yderlige oplysninger og tilmelding1. december, Forhandlingsteknik: "Løft dine forhandlinger - privat og på jobbet" gennem IDA. Afholdes i Arhus på Comwell Aarhus 17.00-21.30. Åbent for både medlemmer og eksterne. Tag gerne en kollega med. Pris 325 kr. inklusive bog. Underviser Kirsten Andersen. Oplysninger om tilmelding følger snarest.
2. december 2015 "Få dit budskab hørt, 2. del"
gennem Ergoterapeutforeningen og Danske fysioterapeuter. Åbent for FTR, TR samt suppleanter for TR for flere faggrupper og AMiR. Undervisere: Kirsten Andersen og Sven Ole Schmidt.
6. januar 2016, Mind Map og hukommelsesteknik - for advokater,
gennem seminarer.dk. Åbent for advokater m.fl. Afholdes på Hotel Opus, Horsens fra 9.00 -16.00.Yderligere oplysninger og tilmelding.
7. januar 2016, Mind Map og hukommelsesteknik
- for advokater, gennem seminarer.dk. Åbent for advokater m.fl. Afholdes på Svandic Sydnavn, København fra 9.00 -16.00.Yderligere oplysninger og tilmelding.
27-28. januar 2016
, Kontorets koordinator" gennem Teknologisk Institut. Åbent for alle. Kurset afholdes i Odense. Kirsten Andersen medvirker den 27. januar med indlægget "Sådan forbedrer du løsningen af de daglige opgave med MindMap". Kontorets koordinator
4. februar 2016, Gratis webinar "Bedre mødekultur",
gennem Teknologisk. Åbent for alle, 10.00 -11.00. Læs mere og tilmeld
16.-17. marts 2016.
Kontorets koordinator" gennem Teknologisk Institut. Åbent for alle. Kurset afholdes i Taastrup. Kirsten Andersen medvirker den 17. marts med indlægget "Sådan forbedrer du løsningen af de daglige opgave med MindMap". Kontorets koordinator 
13. april 2016, "Tal godt for dig -retorik for kvinder"
gennem Teknologisk Institut. Åbent for alle. Hovedunderviser Anne Katrine Lund. Kirsten Andersen medvirker som gæsteunderviser med et indlæg om forhandling - målsætning og strategier. Tal godt for dig - retorik for kvinder
27. april 2016, Gratis webinar "Bedre mødekultur",
gennem Teknologisk. Åbent for alle, 10.00 -11.00. Læs mere og tilmeld
28. april 2016, "Planlæg bedre med Mind Map
" gennem Metropol. Åbent for alle. Afholdes i København hos Metropol fra 9.00 -16.30. Yderlige oplysninger: Læs mere og tilmeld
11.-12. maj 2016
, Kontorets koordinator"
gennem Teknologisk Institut. Åbent for alle. Kurset afholdes i Århus. Kirsten Andersen medvirker den 12. maj med indlægget "Sådan forbedrer du løsningen af de daglige opgave med MindMap". Kontorets koordinator
1. juni 2016, "Tal godt for dig -retorik for kvinder"
gennem Teknologisk Institut. Åbent for alle. Hovedunderviser Anne Katrine Lund. Kirsten Andersen medvirker som gæsteunderviser med et indlæg om forhandling - målsætning og strategier. Tal godt for dig - retorik for kvinder

14. september 2016, "Tal godt for dig -retorik for kvinder"
gennem Teknologisk Institut. Åbent for alle. Hovedunderviser Anne Katrine Lund. Kirsten Andersen medvirker som gæsteunderviser med et indlæg om forhandling - målsætning og strategier. Tal godt for dig - retorik for kvinder
28.-29. september 2016
, Kontorets koordinator" gennem Teknologisk Institut. Åbent for alle.
Kurset afholdes i Taastrup. Kirsten Andersen medvirker den 29. september med indlægget "Sådan forbedrer du løsningen af de daglige opgave med MindMap". Kontorets koordinator
27. oktober 2016 "Referentens magt - notat- og referatteknik"
gennem Metropol. Åbent for alle. Afholdes i København hos Metropol fra 9.00 -16.30. Læs mere og tilmeld.
2. november 2016, "Tal godt for dig -retorik for kvinder" gennem Teknologisk Institut. Åbent for alle. Hovedunderviser Anne Katrine Lund. Kirsten Andersen medvirker som gæsteunderviser med et indlæg om forhandling - målsætning og strategier. Tal godt for dig - retorik for kvinder
16.-17. november 2016
, Kontorets koordinator" gennem Teknologisk Institut. Åbent for alle. Kurset afholdes i Aarhus. Kirsten Andersen medvirker den 17. november med indlægget "Sådan forbedrer du løsningen af de daglige opgave med MindMap". Kontorets koordinator

Er du intereresseret i at deltage i et af de åbne kurser eller webinarer, kan du finde flere oplysninger her på siden og på kursusudbydernes webside (Tryk på det blå link), men du er også altid velkommen til at kontakte mig og høre mere om kursernes og webinarernes indhold og pædagogik - eller hvis I ønsker at holde et kursus, et foredrag eller et webinar internt  i virksomheden.

Kirsten Andersen, mobil 30 70 80 31

Magasinet Penge

Magasinet Penge Onsdag den 22. september 2010 kl. 21.25 handlede magasinet Penge på DR1 om den danske mødekultur. I udsendelsen møder du Vice President Jette Lundquist fra Contex, der fortæller om hvordan Contex har sat fokus på mødekulturen i samarbejde med Kirsten Andersen, Mnemosyne Kurser.

Jette Lundquist fra Contex interviewes af DR-journalisten Laurits Nansen.