Husk bedre

De fleste opgiver nærmest på forhånd, når talen kommer på at huske navne. Det er imidlertid ikke så svært – det er ren teknik – og det kan læres.

Manglende overblik påvirker også vores hukommelse. En jurist fortalte på et kursus, at hun ofte, når hun havde færdiggjort en opgave, fandt dne frem igen for lige at tjekke om hun nu også havde husket at få en bestemt detalje med. Og hun kunne godt komme i tvivl flere  igen og igen. Hun oplevede selv, at hun havde så mange bolde i luften, at de greb forstyrrende ind, så hun mistede overblikket – og på grund af det hoppede fra opgave til opgave, og hele tiden var bange for at glemme vigtige ting.

Et afspændt sind, koncentration, kreativitet og en god hukommelse hører tæt sammen. Derfor gælder det om at skabe de bedst mulige arbejdsbetingelser for at udnytte hele ens potentiale.

På dette kursus kombinerer vi sjove hukommelsesteknikker med værktøjer til at skabe de bedste arbejdsbetingelser samt overbliksværktøjet Mind Map.

Skab de bedste arbejdsbetingelser for din hukommelse