Bedre mødekultur

Formålet med kurset “Bedre mødekultur” er at give dig inspiration til at forbedre mødekulturen uanset om du ofte er mødeleder, referent eller facilitator – eller du mest har rollen som mødedeltager.
På kurset får du værktøjer, der sætter dig i stand til:

  • at planlægge et møde, så der er overensstemmelse mellem mødets formål, delmål og dagsorden.
  • at gøre hverdagens møder mere dynamiske og kreative
  • at udarbejde en motiverende mødeindkaldelse
  • at nyttiggøre deltagernes viden og erfaringer
  • at styre mødet hensigtsmæssigt og sikre at alle har samme opfattelse af, hvad der bliver konkluderet
  • at variere møderne med velvalgte mødemetoder, alt efter om I skal skabe ideer, udveksle viden, træffe beslutninger eller visualisere en proces
  • at bidrage effektivt til mødet – hvad enten du er mødeleder, referent eller mødedeltager

Som mødeleder skal du fylde, men du skal ikke fylde lige meget hele tiden